خانه

تماس

پانافناور پارسیان

026-4050500

راه اندازی کنسول مدیریتی بیت دیفندر

پیش نیاز های نصب کنسول مدیریتی آنتی ویروس بیت دیفندر :
 
 • 4vCPU 2 GHz or faster processor (for 32bit,64bit operating systems)
 • 8 GB available RAM
 • 150 GB available disk space

برای نصب آنتی ویروس مدیریتی بیت دیفندر فایل را از لینک زیر دانلود نمایید و سپس آن را روی یکی از محیط های مجازی سازی خود Deploy نمایید

http://download.bitdefender.com/business/GravityZoneEnterprise/Current/

تذکر: اولین فایل بنام GravityZoneEnterprise.ova را Deploy نمایید.

پلتفرم های مجازی سازی مورد نیاز به شرح زیر است :

Supported virtual platforms:

 • VMware Workstation 14
 • VMware ESXi 6.5 U1
 • Microsoft Hyper-V 2016 Server
 • Microsoft Hyper-V 2019 Server

 

پیش نیاز های نصب کنسول برای  Agent :
 • 2 GHz or faster processor (for 32-bit,64bit operating systems)
 • At least 2 GB available RAM
 • 2 GB available disk space
حداقل سیستم عامل مورد نیاز برای نصب Agent:

· Microsoft Windows 10 Home / Pro / Education / Enterprise x86 / x64
· Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x86 / x64
· Microsoft Windows 8 Pro / Enterprise x86 / x64
· Microsoft Windows 7 Home / Professional / Enterprise x86 / x64 SP1 and later
· Microsoft Windows Server 2019 Essentials / Standard x64
· Microsoft Windows Server 2016 x64
· Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard x64
· Microsoft Windows Server 2012 Foundation / Essentials / Standard x64
· Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Essentials x64 SP1
· Microsoft Windows Server 2008 Foundation / Standard / Essentials x86 / x64 SP2

تذکر: توصیه میشود کامپیوترهایی که سخت افزار و یا سیستم عامل های ضعیف تری از موارد بالا دارند از نسخه های پیشین Security Endpointاستفاده کنند.

 

Fully Supported Linux Modern Distributions

انواع توزیع های لینوکس که توسط بیت دیفندر پشتیبانی می شود:

RPM based

 • RHEL 6.10
 • CentOS 6.10
 • Oracle Linux 6.10 UEK
 • Amazon Linux v1 2018.03

Debian based

 • Ubuntu 14.04 LTS

Ubuntu 16.04.x

 

SUSE based

 • SLES 12 SP4
 • SLES 12 SP
 • SLES 15 SP1
 • SLES 15 SP2
 • SLES 15 SP3
 • SLES 15 SP4
 • openSUSE Leap 15.2-15.

Cloud based

 • AWS Bottlerocket 2020.03
 • Amazon Linux v2
 • Amazon Linux 2023
 • Google COS
 • Milestones 77, 81, 85
 • Azure Mariner 2

Debian based

 • Debian 9
 • Debian 10
 • Debian 11
 • Ubuntu 16.04.x
 • Ubuntu 18.04.x
 • Ubuntu 20.04.x
 • Ubuntu 21.10.x
 • Ubuntu 21.04.x
 • Ubuntu 22.04
 • PopOS 22.04.x
 • Pardus 21
 • Mint 20.3
 • Mint 21

RPM based

 • RHEL 7.x
 • RHEL 8.x
 • RHEL 9.x
 • Oracle Linux 7.x (UEK +RHCK)
 • Oracle Linux 8.x (UEK +RHCK)
 • Oracle Linux 9.x (UEK + RHCK)
 • CentOS 7.x
 • CentOS 8 Stream
 • CentOS 9 Stream
 • Fedora 31 – 38
 • AlmaLinux 8.x
 • AlmaLinux 9.x
 • Rocky Linux 8.x
 • Rocky Linux 9.x
 • CloudLinux 8.x
 • CloudLinux 7.x
 • Miracle 8.4

مقالات جدید

cpu-support-avx
تکنولوژی

AVX

AVX چیست؟ AVX یا Advanced Vector Extensions، یک مجموعه دستورالعمل ویژه است که برای پردازش‌های موازی داده‌های رشته‌ای (Vectorized Data Processing)

Read More »
حملات سایبری 2023
حملات سایبری

حملات سایبری سال 2023

بیشترین باج افزارهای شناسایی شده 2023 (Cyber attack) با شروع سال 2023، حملات و تهدیدات سایبری نه تنها کم تر نشده

Read More »